Meditatus – score – 2008

Bodø Domkor & Jan Gunnar Hoff Group

Record Details

Released:
2008
Genre:
Choir music/jazz

Jan Gunnar Hoff´s prize winning jazz mass Meditatus for SATB and jazz band. The Edvard prize jury said this about Hoff´s composition:

“With a simple and breathtakingly beautiful theme, the listener is lured into a well-known musical landscape where you can safely close your eyes and just let go of it. The work’s function as usable music becomes a strength this time because the author meets all his requirements and prerequisites with creativity and integrity. The traditionally strict form of the mass is preserved, while the improvised jazz parts neither seem unmotivated nor strange. A comprehensive thought is carried out by vocal lines and elegant compositional solutions. This is music that can be performed by many and will be appreciated by the vast majority. ”

“Med et enkelt og betagende vakkert tema blir lytteren lokket med i et velkjent musikalsk landskap hvor man trygt kan lukke øynene og bare la seg henføre. Verkets funksjon som bruksmusikk blir denne gang en styrke fordi opphavsmannen oppfyller alle dets krav og forutsetninger med kreativitet og integritet. Messens tradisjonelt strenge form blir ivaretatt, samtidig som de improviserte jazzpartiene verken virker umotiverte eller fremmede. En helhetlig tanke blir båret frem av sangbare linjer og elegante kompositoriske løsninger. Dette er musikk som kan fremføres av mange og vil bli satt pris på av de aller fleste.”

  1. City Z (2018) Jan Gunnar Hoff Group feat Mike Stern 4:23
  2. Some Day (2018) Jan Gunnar Hoff Group feat Mike Stern 6:33
  3. Common Ground (2018) Jan Gunnar Hoff Group feat Mike Stern 7:39
  4. Living (Losen records 2014) Hoff, Mazur, Henriksen, Jormin 6:54
  5. FLY NORTH (Losen 2013) Hoff - Jormin - Mazur - Henriksen
  6. Beginning Hoff Ensemble: Jan Gunnar Hoff, Audun Kleive & Anders Jormin 3:14